Update maatregelen corona (13 maart)

Beste leden van TV Meerhoven,

De Nederlandse regering heeft op 12 maart nieuwe maatregelen genomen in het belang van de volksgezondheid en om de verdere impact van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Deze maatregelen gelden vooralsnog t/m 31 maart. Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur in overleg met de verschillende commissies en onze tennisschool het volgende besloten:

De clubkampioenschappen (jeugd en senioren)

Deze zijn volledig afgelast. In overleg met de betreffende commissies zal op een later tijdstip bekeken worden of deze later in het jaar alsnog gespeeld kunnen worden.

Rood/Oranje competitie op 29 maart

De eerste speeldag van de Rode en Oranje competitie op 29 maart gaat niet door. Het inhalen van deze speeldag is mogelijk op de officiële inhaaldagen. Dit dient door de teams zelf, eventueel met hulp van de jeugdcommissie geregeld te worden.

Tennislessen

Op advies van de KNLTB en in overleg met onze tennisschool is besloten dat de tennislessen, vanaf maandag, vooralsnog gewoon kunnen doorgaan. De trainers zullen erop nazien dat de adviezen van het RIVM worden nageleefd, echter wij vragen jullie hier zelf ook zoveel mogelijk op te letten. In ieder geval vragen wij jullie dringend bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts thuis te blijven. Dit geldt ook voor de ouders die komen kijken,

Vrij tennissen

Vrij tennissen kan vooralsnog ook gewoon doorgaan, mits ook hier de richtlijnen van het RIVM in acht genomen worden. Ook hier geldt dat wij jullie dringend vragen bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts thuis te blijven.

Clubhuis

Het bestuur heeft besloten het clubhuis in ieder geval tot en met 31 maart gesloten te houden.

Het is helaas niet ondenkbaar dat komende tijd de maatregelen verscherpt of verlengd worden. Mocht dit impact hebben op datgene wat hiervoor is aangegeven dan zullen wij dat via de gebruikelijke kanalen (KNLTB clubbapp en Facebook) met jullie communiceren.

For our English speaking Members,

On 12 March, the Dutch government took new measures in the interest of public health and to limit the further impact of the coronavirus as much as possible. These measures will apply until March 31. In response to this, the board in consultation with the various committees and our tennis school has decided the following:

The club championships (youth and seniors)

These have been completely cancelled. In consultation with the relevant committees, it will be examined at a later date whether these can still be played later this year.

Red / Orange competition on March 29

The first day of the Red and Orange competition on March 29 is cancelled. Catch-up this match day is possible on the official catch-up days. This should be arranged by the teams themselves, possibly with the help of the youth committee.

Tennis lessons

On the advice of the KNLTB and in consultation with our tennis school, it has been decided that the tennis lessons, starting monday can continue for now. The trainers will look after that the advice of the RIVM is followed, but we ask you to pay attention to this as much as possible by yourselves. In any case, we urgently ask you to stay at home with complaints such as a cold, cough, sore throat or fever. This also applies to the parents who come to watch.

Free tennis

For the time being, free tennis can continue as normal, provided that the guidelines of the RIVM are also observed here. Here too, we urgently ask you to stay at home if you have complaints such as a cold, cough, sore throat or fever.

Clubhouse

The board has decided to keep the club house closed until at least March 31.

Unfortunately, it is not inconceivable that the measures will be tightened or extended in the near future. If this has an impact on what has been stated above, we will communicate this with you via the usual channels (KNLTB club app and Facebook).

Het Bestuur van TV Meerhoven

Uitgelicht
Laatste berichten
Archief

NIEUWS

ADRES

Bezoekadres:

Waterfront 2 (verlengde van de Waterlinie)
5658 SB Eindhoven Tel: 040-2351949

contact@tvmeerhoven.nl

 

Postadres:
Zandzegge 17

5658 BV Eindhoven

 

Aanmelden/afmelden lidmaatschap

Click here for the English registration form

VIND ONS

  • Twitter Square
  • facebook-square

© 2020 door TV Meerhoven