Lidmaatschap

 

TV Meerhoven is een laagdrempelige vereniging voor tennisliefhebbers van verschillend speelniveau. In Meerhoven is TV Meerhoven niet meer weg te denken en speelt TV Meerhoven een rol bij de sociale contacten in de wijk. Ook steeds meer kinderen ontdekken de tennissport en kiezen voor TV Meerhoven. We zijn een gezellige en sportieve vereniging die nog genoeg ruimte heeft voor nieuwe leden, dus meld je aan.

 

Lidmaatschap van de vereniging is voor minimaal 1 contributiejaar en wordt telkens stilzwijgend met 1 jaar verlengd, tenzij men schriftelijk voor 1 november heeft opgezegd. Het contributiejaar loopt van 1 januari tot 31 december. TV Meerhoven kent verschillende soorten leden:

 

  • Volwassen leden: Leden van 17 jaar en ouder (peildatum is 01 januari)

  • Junior leden: Leden tot en met 16 jaar (peildatum is 01 januari)

  • Kleuters: Leden tot en met 7 jaar (peildatum is 01 januari)

  • Slapende leden: Men kan alleen slapend lid worden indien men reeds lid is van TV Meerhoven. Indien een lid hiervan gebruik wilt maken dient dit te worden aangegeven bij de Ledenadministratie vóór 01 november voorafgaand van het betreffende kalenderjaar. Verder zijn afwijkende regels voor een slapend lid als volgt:

  1. Je bent vrijgesteld van het draaien van bardiensten.

  2. Je krijgt geen KNLTB-pas (het lidmaatschap wordt opgeschort!).

  3. Bij heractiveren van volledige lidmaatschap zijn geen inschrijfkosten verbonden.

  4. Voorrang op een eventuele wachtlijst.

 

Tarieven jaarlidmaatschap 2021 per lid:

Nieuwe tarieven worden tijdens de Algemene Ledenvergadering van TV Meerhoven vastgesteld (elke laatste donderdag van januari). 

 

Inschrijfgeld € 15,-

Volwassenen € 159,-

Studenten € 117,-

Junioren € 75,-

Kleuters GRATIS

Slapend € 30,-

 

Bij meer dan 2 leden op hetzelfde woonadres, indien junior: € 60,-

Bij het aanmelden na 30 juni wordt een korting verleend van 40% op het jaartarief.

 

Lid worden

Je bent van harte welkom om lid te worden van TV Meerhoven. Vul dan het  inschrijfformulier (PDF) in. Na het downloaden kun je het formulier printen, invullen en opsturen naar de ledenadministratie.

 

Ons bankrekeningnummer is NL20RABO0166336459 o.v.v. TV Meerhoven te Eindhoven.

 

Beeindiging Lidmaatschap

Afmelden als lid is alleen mogelijk per verenigingsjaar (1 januari t/m 31 december) en dient vóór 1 november schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie te worden doorgegeven. Afmeldingen die na 1 november van het betreffende seizoen worden ontvangen zullen pas in het volgende verenigingsjaar in behandeling genomen worden. Je ontvangt een bevestiging van de ledenadministratie, waarin de datum staat vermeld wanneer het lidmaatschap vervalt.

 

Restitutie van de contributie is niet mogelijk. Bij betaling in termijnen blijft de verplichting tot het voldoen van het eventueel nog openstaande per vastgestelde incasso data, bestaan.

 

Het bestuur behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen hiervan af te wijken.

 

KNLTB

Als lid van TV Meerhoven ben je tevens lid van de KNLTB. Van de tennisbond ontvangen wij voor alle leden een pasje. Wanneer je aan de competitie of aan een onder de vlag van de KNLTB georganiseerd open toernooi bij een andere tennisvereniging deelneemt dan moet je dat pasje bij je hebben. Het KNLTB-pasje heb je ook nodig als je vrij gaat tennissen voor ons afhangsysteem.

 

KNLTB-pas kwijt

Zonder KNLTB-pas is het niet toegestaan te spelen. In geval van verlies kan dit gemeld worden bij de ledenadministratie die een nieuwe pas zal bestellen. Kosten hiervoor zijn 5 Euro per pas welke overgemaakt dienen te worden naar de bankrekening van TV Meerhoven NL20RABO0166336459. Na ontvangst van het geld wordt een nieuwe ledenpas verstrekt.

 

Contact Ledenadministratie

De ledenadministratie is te bereiken per e-mail: ledenadministratie@tvmeerhoven.nl.

NIEUWS

ADRES

Bezoekadres:

Waterfront 2 (verlengde van de Waterlinie)
5658 SB Eindhoven Tel: 040-2351949

contact@tvmeerhoven.nl

 

Postadres:
Zandzegge 17

5658 BV Eindhoven

 

Aanmelden/afmelden lidmaatschap

Click here for the English registration form

VIND ONS

  • Twitter Square
  • facebook-square

© 2020 door TV Meerhoven